FAQ

Odpowiedzi na często zadawane pytania

 

Czy środek używany do prania chemicznego stanowi zagrożenie dla klientów?

Absolutnie nie. Tzw. PER czy PERK, tetrachloroetylen (perchloroetylen) jest najlepszym dostępnym na rynku rozpuszczalnikiem stosowanym w branży tzw. Dry Cleaning, czyli czyszczenia chemicznego od lat 60-tych XX wieku. Sam w sobie jest substancją toksyczną, jednak stosowany w nowoczesnych maszynach czyszczących nie pozostaje on w czyszczonej garderobie, jako, że jest odsysany i odparowywany w procesie wirowania i suszenia. W Szwecji od 20 lat prowadzone są badania nad szkodliwością PER’u dla pracowników pralni chemicznych. Do tej pory nie udowodniono takiej szkodliwości, co oznacza, że kontakt z tym środkiem w pralniach jest na tyle znikomy, że nie wpływa na zdrowie pracowników. Tym bardziej nie może on mieć wpływu na zdrowie posiadacza garderoby czyszczonej przy użyciu PER’u.

 

Dlaczego PER?

Tetrachloroetylen jest do chwili obecnej najbardziej skutecznym środkiem stosowanym w czyszczeniu chemicznym garderoby. PER jest cieższy od wody, niepalny i charakteryzuje się wyjątkową zdolnością rozpuszczania tłuszczy i olejów. Dodatkowo jest bardzo wydajny, gdyż w nowoczesnych maszynach pralniczych zużycie tego środka to jedynie 10g na 1kilogram czyszczonej garderoby. Ponadto i co najważniejsze jest wbrew powszechnej opinii ekologiczny, gdyż z łatwością podlega recyclingowi. Rozpuszczalnik po zakończeniu procesu czyszczenia jest zbierany w osobnym zbiorniku, a następnie podlega destylacji, czyli oczyszczeniu. Po odseparowaniu tłuszczy i innych substancji z garderoby jest ponownie wykorzystywany. Pozostałości są zbierane i zdawane do zakładów utylizacji odpadów niebezpiecznych w pełni kontrolowanym procesie. Zakup i utylizacja odpadów podlega obowiązkowi dokładnego i rzetelnego raportowania do Inspektoratów Ochrony Środowiska.

 

Czy PER jest szkodliwy dla środowiska?

Tak, wprowadzony do atmosfery, wód czy ziemi jest toksyczny, szkodliwy dla środowiska i organizmów żywych. Pralnie chemiczne podlegają obowiązkowej kontroli nad sposobem użytkowania rozpuszczalnika jak i gromadzenia oraz przekazywania odpadów podestylacyjnych. Benzyna, którą codziennie tankuje miliony ludzi na świecie także jest szkodliwa dla środowiska, ale nikt w procesie użytkowania nie wprowadza jej celowo do środowiska.

 

Czy są alternatywy dla stosowania PER’u?

Naukowcy od lat poszukują i testują rozpuszczalniki nowego typu. Są one sukcesywnie wprowadzane na rynek. Niestety takie substancje jak silikony, hydrokarbony czy modyfikowane alkohole nie są w stanie dorównać tetrachlooetylenowi w jego skuteczności. W dodatku nie są to substancje obojętne dla środowiska i są substancjami palnymi w przeciwieństwie do PER’u.

 

Czy PER jest zakazany w innych krajach?

Nie. PER nie jest zabroniony w żadnym z krajów Uni Europejskiej ani USA czy Kanady. Jedyne ograniczenia wprowadzone we Francji i USA to takie, że pralnie chemiczne (używające także innych środków niż PER) nie powinny sąsiadować bezpośrednio z pomieszczeniami mieszkalnymi lub w przypadku USA powinny być zlokalizowane poza dzielnicami mieszkalnymi.

 

Dry Cleaning czy Wet Cleaning?

Od pewnego czasu na rynku pralniczym pojawiły się oferty tzw. Wet Cleaningu, czyli czyszczenia odzieży przeznaczonej do czyszczenia chemicznego w wodzie przy użyciu nowych środków chemicznych przy minimalnej ingerencji mechanicznej urządzenia pralniczego (bęben pralnicy nie obraca się, a jedynie kołysze). Niestety doświadczenie pokazuje, że efekty są mierne. Garderoba nie jest dobrze wyczyszczona i jest po odwirowaniu na tyle wygnieciona, że sprawia poważne trudności podczas prasowania ( zagniecenia są na tyle uporczywe, że czasami nie dają się uprasować i występuje konieczność powtórnego czyszczenia – w tetrachloroetylenie).

Źródło:

www.chlorinated-solvents.eu